Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Elektricitet

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Batterier, lampor och sladdar - enkla kopplingar

Sladdar, lampor och batterier är spännande att få jobba med. Hemma har vi sladdar med magnetkontakter som fastnar direkt på batterier och på skruvarna på lamphållare. De är lite lättare att handskas med. Här är vår lilla el-låda, samt några kopplingar gjorda min åtta-åring.

Kopplingar.

Utmana med frågor:
* Hur många olika kretsar går det att koppla med ett batteri, en lampa och en sladd?
* Går det att få lampan att lysa utan någon sladd?

Använd två lampor, ett batteri och sladdar för att introducera begreppen serie- och parallellkoppling.
* Hur kopplar man en krets där båda lamporna slocknar när en av lamporna skruvas ur? – Seriekoppling.
* Hur kopplar man en krets där kvarvarande lampa lyser när en av lamporna skruvas ur? – Paralellkoppling.

I vår ”el-låda” finns bland annat lysdioder, en summer som låter när kretsen är sluten, strömbrytare och en motor som snurrar som bara den, här nedanför med ett snurrande ”L” påkopplat. Se till att lamporna inte får för mycket ström och att det alltid finns något motstånd i kretsen; lampa, summer eller motor, så inte batteriet kortsluts.

Kopplingar med motor och summer..