Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Lästips

Fakta

Samlade boktips

Boktips

Allmänt om naturvetenskap och experiment inom olika områden

Många olika experiment med bra förklaringar i Russinhissen, samt bra fakta om enkel teknik i Teknikgrytan.


Experiment och undersökningar utifrån olika områden inom naturvetenskap


Böcker om teknik, bygg och konstruktion.


Böcker om utomhuspedagogik - att leka och lära ute


Didaktiska perspektiv

Här är tips på några böcker med en mer teoretisk och didaktisk infallsvinkel på barn och naturvetenskap. Här finns lite fakta om olika ämnen inom naturvetenskapen och undervisningstips. Här finns bra exempel på utforskande arbetssätt och om att dokumentera, följa och utvärdera lärprocesser. Många intressanta tankar kring att låta barn jobba med egna frågor som de själva ”äger”, att planera egna undersökningar och att lära sig iaktta och observera. Även pedagogens förhållningssätt diskuteras i olika sammanhang, bland annat i att ställa produktiva frågor som utmanar barnen i deras tänkande och inte fokusera på de ”rätta” svaren.