hannas html och css

Bilder och länkar

För att lägga in en bild används taggen img, källan src anges samt en alternativ text.

<img src="bilden.gif" alt="En bild">

Med taggen figure kan en figur innehållande flera bilder med gemensam bildtext, figcaption, skapas.

Vattenpärlor Spagetti
Hur känns det?

En bild kan också vara en länk genom att ligga i ett ankare, taggen a.

Till startsidan.

Bilder kan formateras med css och bland annat ges border, shadow och opacity.

Blomma Blomma Blomma Blomma

Kod för bilder

html bilder