hannas html och css

Layout

Olika delar av webbsidan

Boxmodellen, formaterbara delar - top, right, bottom, left

Exempel på boxar

Box


Box


Box

Box

Box


CSS-kod

layout