Hannas html och css

Grundkod för en hemsida

<!DOCTYPE html>
<html lang=”sv”>
<head>
<title> Webbsidan </title>
</head>
<body>
<p> Innehåll </p>
</body>
</html>

Innehållet som syns på en webbsida märks ut med olika taggar. Dessa skrivs inom hakar och har ofta en starttagg och en sluttagg. De kallas element och kan ha olika attribut. HTML anger att koden och sidan är ett html dokument. HEAD innehåller osynlig information till webbläsare och sökmotorer, som vilken teckenuppsättning som ska användas. Det är viktigt att ange en TITLE för sidan. Allt som sedan skrivs i BODY-delen är det som syns i webbläsaren. Startsidan bör döpas till index.html alternativt index.htm.


html grunder

CSS på olika sätt

Med CSS bestäms designen för webbsidan. Man skriver regler och deklarationer för hur olika taggar ska presenteras, detta skrivs som selektor {egenskap:värde;}. Oftast görs detta i ett externt css-dokument som man länkar till från html-filen, men csss kan också bäddas in i html-koden.

Som ett externt dokument att länka till:
<link rel="stylesheet" href="stilmall.css" />

Inbäddat i head:
<style> body {background-color: green;} </style>

Inom specifika taggar:
<p style="font:green">

Dokumentelement

Tagg Html Css
Class formaterar grupper med taggar
och kan användas flera gånger
p class="artikel" .artikel
Id formaterar specifika taggar,
är unikt och används en gång
p id="artikel" #artikel
Div är ett tomt blockelement
som kan formateras
div id="block" #block
Span är ett tomt inlineelement
som kan formateras
span id="citat" #citat