hannas html och css

Listor och tabeller

Olika lisstyper

Det finns tre olika typer av listor, onumererad lista, numererad lista och definitionslista. Varje rad omges i listan omges av <li>.

En onumererad lista märks <ul>, unordered list

En numererad lista märks <ol>, ordered list

  1. Första raden
  2. Andra raden
  3. Tredje raden

En definitionslista märks med <dl>, definition list

Definition <dt>
Förklaring av definitionen <dd>
En till definition
Ytterligare en förklaring
html listor

Tabeller

En tabell <table> med tabellhuvud <th>
Kalle Kajsa Musse Mimmi
Anka Anka Pigg Pigg

html tabell