FantasiPlattan

Programmera på pattan

Programmering handlar på en grundläggande nivå om att jobba med algoritmer, kommandon och instruktioner. Utgångspunkten är ett datalogiskt tänkande där logiskt tänkande, problemlösning och kommunikation är viktiga delar. Genom att arbeta med programmering kan barn få en förståelse för hur tekniken fungerar och att det är människan som bestämmer över tekniken och det som sker på en dator eller platta.

ScartchJr är en app, och även ett programmeringsspråk, där användaren kan välja mellan olika bakgrunder och karaktärer. Genom att tilldela de kommandon skapas en berättelse eller ett spel. Karaktärerna styrs genom grafiska kommandon som placeras ut i en händelsekedja. Man kan exempelvis förflytta karaktärerna åt olika håll, få de att växa eller krympa, skapa pratbubblor och ljud. Hopscotch är en annan app för enkel och kreativ programmering där man kan skapa animeringar och enkla spel med hjälp av färdigkodade block.