FantasiPlattan

Stillbildsfilm

Stillbildsfilm handlar om att skapa animationer med föremål som egentligen inte kan röra sig själva. Genom att ta ett kort och sedan flytta väldigt lite på föremålen upprepade gånger ser det vid uppspelning ut som att föremålen rör sig. Det går att anpassa filmlängden genom att välja hur många bildrutor som ska visas per sekund. Verktyg för att arbeta med stillbildsfilm är bland annat Motion Hd och I Can Animate.