FantasiPlattan

Skriva på plattan

För fritt skrivande och utforskande av bokstavsljud på plattan finns talande tangentbord. De utgår från ett tangentbord som ljudar fram hur bokstäverna låter då man trycker på de eller skriver. Det går att placera ut enstaka bokstäver, skapa ord och meningar och höra hur det låter och hur ljuden sätts samman. På detta sätt kan kopplingen mellan ljud/symbol upptäckas. Det är på många sätt enklare att skriva på ipaden då det inte kräver samma motoriska färdigheter som att skriva för hand. Det är också lättare att ångra, göra om och få snabb feedback på det man gör. Ordens magi och Skolstil är exempel på appar med talande tangentbord.

Bokstavspussel utgår från bilder där bokstäverna pusslas samman till ord. I appen finns flertalet färdiga ord och bilder i olika svårighetsgrader. Det går också att ta egna bilder och lägga till nya ord.

I Snap Type kan man ta en bild av exempelvis ett arbetsblad eller en teckning för att sedan skriva och lägga till text via plattan och spara detta till sina bilder. I senare versioner av IOS finns en dikteringsfunktion som möjliggör att det du säger skrivs ner automatiskt. För att det ska fungera krävs ett tydligt uttal.